Gordana Škeljo

Vodim na engleskom, francuskom i švedskom jeziku.
Imam licencu za Zagreb, Zagrebačku, Varaždinsku i Krapinsko-zagorsku županiju.
Završila sam Filozofski fakultet u Zagrebu.
Nekoliko godina sam živjela u Švedskoj.
Povremeno sam pratitelj na izletima i turama.