Jasna Ledić

JASNA  LEDIĆ
dipl. ing. menadžmenta u turizmu
Engleski, talijanski i hrvatski jezik
Grad Zagreb i Zagrebačka županija, Dubrovačko-Neretvanska županija