Nikica Trutanić

Rođen 1988. u Bolu na otoku Braču. Od 2006. godine živim u Zagrebu gdje sam završio Ekonomski fakultet.
Paralelno sam studirao i komunikologiju u Lugano (Švicarska).
Govorim: engleski, njemački i talijanski jezik. Služim se još i francuskim i ruskim jezikom.