Način plaćanja

Naručitelj plaća na temelju ponude sukladno Cjeniku usluge prije izvršene usluge na transakcijiski račun DTVZ-a, IBAN HR3623600001101477693, otvoren kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb.

(Društvo ispostavlja račune u ime i za račun svojih članova, po Ugovoru o djelu. Temeljem čl. 90, st. 1 i st.2 Zakona o PDV-u, PDV nije obračunat).